NKPMN > LITTERATURSIDENE > RUDOLF NILSEN

RUDOLF NILSEN

Rudolf William Nilsen
("Rulle")
1901-01-28 - 1929-03-23
Foto i Norges Kommunistblad
21 februar 1925.

leksikonoppslag:

Store Norske leksikon artikkel av Martin Nag

Leksikon for det 21. århundre (dansk)


om dikteren:

Vaar egen Rulle debuterer I: Norges Kommunistblad (1925-02-12)
Kommunisten og mennesket Rudolf Nilsen. av Christian Hilt
Rudolf Nilsen i Byarkivet / Oslo kommune
meir fra Byarkivet: Ella og Rulle : kjærligheten og døden
Rudolf Nilsen : sentral norsk arbeiderlyriker / Lars Egeland
Den norske arbeiderklasses sanger / Sverre G. Ljungblad. -
I: Friheten.- (1951-02-24).
Rudolf Nilsen og Danmark Hans Kirk
Brev til Johan Faltin Bjørnsen, 1. februar 1949.
Gengivet i dennes biografi ’Rudolf Nielsen’, 1951.
Om Rudolf Nilsen /Just Lippe. -
I: NKPs historie bind 1. -1963.
Streiflys på Rudolf Nilsen og NordahlGrieg. Martin Nag I: "Streiflys", 1967.
Rudolf Nilsen, partiet og arbeiderklassen fra NKPs 50-års jubileumsskrift
Om Rudolf Nilsen.GMsys.net. forfattere. Rudolf Nilsen
om dikteren og Fagerborg skole fra skolens heimesider
om dikteren og VålerengaVålerenga historielag
De som har tålmod og vilje... Om Rudolf Nilsen i "Helgeland Arbeiderblad, 2004-03-25
Eidskog slekthistorielag Arbeiderdikteren Rudolf Nilsen

Rudolf Nilsen Marxists internetarchive

To artikler av K.O. Thornæs:
bokmelding av "På gjensyn" i Friheten (Svolvær) 1926-11-30
og minneord i Ny tid (Trondheim) 1929-04-25

Minnehøitideligheten I: Norges Kommunistblad (1929-05-03)

dikt om dikteren:
Hybel : en sang til Rudolf Nilsens hybel / Arne Paasche Aasen. - 1921.
Ved Rudolf Nilsens båre / Arnulf Øverland. - 1929.
Rudolf Nilsen / Sverre Guttorm Ljungblad. - 1936.
1 mai dikt / Inger Hagerup. - 1956.


Butikken på hjørnet: Om Rudolf Nilsen. / Martin Nag. - 1974.
Løfte. (Råd fra Rudolf Nilsen). / Martin Nag. - 1974.
Løfte. (Vi står ved din grav, Rulle). / Martin Nag. - 1976.


egne tekster:


lyrikk:

Rudolf Nilsen 1901-2001.Friheten 2001: Frihetens Rullearkiv.
Lyrikksamlingene / ved Høgskolen i Vestfold :
Paa gjensyn (1926),
På stengrunn (1925),

Hverdagen
(1929)

Utvalgte og illustrerte dikt ved Oslo byarkiv

Apropos lovovertræderen I: Rebell. - nr 14 (1921-12-24)
Første mai! : etterlatt dikt, manuskriptet eid av Nils Voje Johansen
Vort tog I : Vaarbrudd : et 1. maihefte. - 1923.
Sneplogen I: Klassekampens julehefte (1923)
Ridderslag. dikt til Norges Kommunistiske Parti.
Storbynatt. I NORGES KOMMUNISTBLAD.-1925.
Løfte. I På Stengrunn. - 1925.
Gategutt. I NORGES KOMMUNISTBLAD.-1925.
Ættens sang I NORGES KOMMUNISTBLAD.-1925.
RivalenI På Gjensyn.-1926.
Flaggene I NORGES KOMMUNISTBLAD.-1926.
Buelampen I: Norges kommunistblad. - 1926-11-26
Ved porten I: På Gjensyn. - 1926.
Ordet og mændene I: Norges kommunistblad. - (1927-05-11)
Svar UTKLIPP FRA NORGES KOMMUNISTBLAD - (1928-05-25)

Fødeland : utkast til dikt (funnet og "mytifisert" av Martin Nag)

gjendiktet:
The voice of the revolution = Revolusjonens røst Anthony Thompson.
Confession = Bekjennelse Martin Allwood
Christmas on the dole = Arbeidsløs jul Martin and Inga W. Allwood
The rival = Rivalen Martin Allwood.


petiter:
petiter fra partipressa, særlig "Pist" i Norges Kommunistblad / Oslo byarkiv

noteblad til tonsatte dikt:

Høytidelig marsj av Knut Olai Thornæs til: Revolusjonens røstbilder:

Ella og Rulle forsinket bryllupsreise til Seteskog 1924

bibliografiske oppslag:
ferdige bibliografiske oppslag:

Av Rudolf Nilsen:
I Norbok (Norsk bokfortegnelse 1921- )
I BIBSYS Felleskatalog for større norske fagbibliotek
gjenfinning av egne enkeltdikt i samlinger gjennom : Diktbasen / Deichmanske bibliotek


tonsatte dikt:
i et eller fleire kutt på disse platene: oppsalg i Nordisko ca 1990- .
tekst og noter i sangbøker ved oppslag i Sangindex sang- og viseregister

Om Rudolf Nilsen :
I Littforsk (Bibliografi over norsk litteraturforsking 1965- )
I BIBSYS Felleskatalog for større norske fagbibliotek

© Norges Kommunistiske Parti