Fra Finnskogene


Olaf Lindtorp: "Fra Finnskogene i Solør og Värmland"


I den første boka Lindtorp kom med fra Finnskogene, fortalte han mest om gamle sagn, gamle skikker, overtru og slikt. Denne andre samlingen ligger nærmere opp til vår tid. Det er en del historiske data, som til dømes da riksvegen til Sverige ble åpnet. Det er om hossen de levde og strevde på Finnskogene omkring århundreskiftet., om arbeidsferder til Nord-Sverige, og vekkelser, bygdeorginaler og farende folk.

Lindtorps koselige fortellertone er den samme. Interessante avsnitt er de om ferdene med hest til Sverige, om en merkelig religiøs vekkelse i 1850-åra, og om Torsby- og Grundsetmarken.

Og så er det disse gamle, truverdige sliterne, som vi har sett midt iblant oss, og ikke skjenket det de har gjort en tanke. Olaf Lindtorp drar dem fram i lysetog gir dem den honnør de fortjener. Hatten av for dem som braut tusener tonn stein opp av Finnskogens karrige jord! "Takk og ære til dem som sleit i skog og fløtarelver, ære være konene som strikket strømpa ferdig på vandring over Husberget."
Om landevegens folk snakker O.L. med forståelse. Han aksepterer deres rett til å leve sitt eget liv. Det er mange pussige typer av dem. Tragiske, kanskje også. Men det syntes de ikke sjøl, ikke før de ble gamle og ble tatt vare på av samfunnet, da syntes de livet ble tungt.

Boka er rikt forsynt med vakre fotografier, det er av stor verdi for ettertia. "Fra Finnskogene" vil sikkert leses med glede også av folk utafor Finnskogen.

Aasta Holth
i FRIHETEN
21-12-1948.