Aasta Holth : nekrologÅsta Holth


I en alder av 95 år er forfatteren Åsta Holth fra Grue i Finnskog gått bort. Alle som kjente Åsta, og det var mange, svært mange, vil stanse opp ved en anledning som denne, tenke over hva hun sto for gjennom et langt liv, og si seg glad for å ha hatt Åsta som nabo, venn og kamerat, og som gjennom sine bøker på en så fremragende måte skildret «hverdagsfolkets» liv, så vel i tidligere tider som i dette vårt århundre. Det går ikke minst frem gjennom bøkene «Steinen blømer», «Kapellet», diktsamlingen «Porkalafela», noveller og skuespill. Hun var av finneslekt, av folk som i det forrige århundre søkte seg «rydning i svarteste skog, plass til en stue og muld til en plog» i Grue i Finnskog, og var stolt av sitt stridbare opphav. Så var det vel også derfor hun som ungjente utdannet seg både ved havebruksskole, kunst- og håndverksskole. Men forfatterskapet ble hennes livsverk. Her viste hun sine store talenter, og ble verdsatt deretter. At Åsta, til tross for at hun aldri la skjul på at hun var kommunist, var vel aktet av folk både til høyre og venstre i det politiske liv, fremgår ikke minst gjennom de årlige «Finnskog-dagene» der hun sto frem som Finnskogens «president», kronet av bygdefolket. Så hadde hun da også gjennom årrekker vært en forgrunnsskikkelse i opprettelsen og byggingen av det enestående bygdemuseum som finnes her, og som år etter år trekker mengder av besøkende til Grue. Tross sine varme interesser for bygdas historie, lot Åsta aldri tvil tilbake hva gjelder nasjonale og internasjonale spørsmål. Hun var en frenetisk NATO-motstander, og selvsagt også av norsk medlemskap i EU. Internasjonalt banket hennes hjerte for fred og brorskap over landegrensene. I sosialismen/kommunismen så hun løsningen på den urett, nød og fattigdom som store deler av verdens befolkning er stilt overfor. Følgelig var hun også lei seg for oppløsningen av Samveldet av Sosialistiske Sovjetrepublikker, og hadde sine klare meninger om årsaken til det. Men var helt frem til sine siste dager ikke i tvil om at sosialismen verden over vil få sin renessanse. Åsta Holth var en sterk, god og modig kvinne. Vi er glad over å ha hatt henne i våre rekker, og takker henne for usvikelig innsats. Hun er gått bort, men i våre og mange andres sinn vil Åsta leve videre.

Arne Jørgensen
I Friheten
25-03-1999