Bernt Haugen. Åsta Holth i nyutgivelse.


Åsta Holth i nyutgivelse


Åsta Holth: Finnskog-triologien. Gyldendal Norsk Forlag 2002, ca. 800 sider. Pris kr. 249.

Alle vi som er glad i Åsta Holt og hennes forfatterskap, har ventet lenge på denne boka

Av Bernt Haugen

Og det er prisverdig når Gyldendal endelig ar tatt seg "bryet" med å gjenutgi bøkene hennes om finne-innvandringen tre-fire hundre år tilbake.

De tre romanene "Kornet og freden", "Steinen blømer" og "Kapellet" er nå samlet i ei bok med tittelen "Finnskogtriologien". Her slår vi følge med forfatterinnas egen slekt på farsiden, tilbake til sekstenhundretallet og Paal Hendrikson Tyyskiäinen og hans kone Kerttei og den kampen nybrottsfolket fra øst måtte føre mot uår og hunger. Romanene bærer også i seg sterke vitnesbyrd mot all krig og undertrykkelse. I Åsta Holths forfatterskap er det gjerne kvinna som står fremst i denne kampen.

"Finnskog-triologien" er fra begynnelsen til slutt et istorisk litterært materiale av fremste sort. Åsta Holth har mottatt en rekke priser, både her til lands og i Finland for sitt forfatterskap.

Hun la heller aldri skju på sitt gnistrende politiske engasjement, rakrygget kommunist som hun var, med 50 års medlemskap i NKP. Åsta omtalte gjerne partiet slik: - Dei er alle i hop, familien min.

Disse bøkene som ble skrevet og utgitt for snart et halvt hundre år siden, ar med årene blitt vanskeligere og vanskeligere å få tak i. Sjøl biblioteka har hatt problem med å framskaffe dem. De har vært så populære at de er utslitt! Ettertraktet vil "Finnskogtriologien" også bli. Opplaget er på beskjedne 2000 eksemplarer, noe som vil vise seg å være reint for snaut. Ei mer meningsfylt bok under juletreet under juletreet blir vanskelig å finne.


Åsta Holth-museet

Museet skal etableres i Åsta Holths (1904-1999) eget hjem, Leiråker, ved Svullrya på Grue-Finnskog. Går alt som planlagt vil museet bli åpnet for publikum under Finnskog-dagene i 2003, dvs. i juni-juli. Åsta Holth var sjøl president i Finnskog-republikken på livstid.Bernt Haugen i FRIHETEN
27-11-2002.