Bernt Haugen. Åsta i våre hjerter.


Åsta i våre hjerter


I anledning hundreårsdagen for Åsta Holths fødsel 13.02.04, har Norsk Skogfinsk Museum/Finnitunet Museum, utgitt biografien "Åsta i våre hjerter".

Av Bernt Haugen


Boka gir et allsidig bilde av den sterke og renhårige personen hun var og det hun sto for. I sitt lange liv, la hun ned et enormt arbeid på utallige felt. Hun var husmor og kone, småbruker med husdyrhold, lærer, tekstilkunstner, lærer, tekstilkunstner (med rekonstruksjon av Finnskogbunaden), bibliotekar med eget bibliotek, teaterinstruktør, gartner, avholdskvinne, lokalpolitiker Grue herredstyre for Norges Kommunistiske Parti i flere perioder, president i Finniskog-republikken og mye, mye mer.


Kongens gull

Etter hennes arbeid og kamp for småkårsfolk er det er en lett sak å finne spor, ikke minst i litteraturen. Det var forfatter hun var, mest av alt.

Åsta. Ei rakrygget og ikke lite sta kvinne fra Svullrya på Grue i Finniskog. Bøkene hennes om nybrottsfolket fra Finland som fant nytt land i de svensk-norske grenseskoger. De tre, "Kornet og freden", "Steinen blømer" er nå utgitt på nytt av Gyldendal Norsk Forlag, under tittelen "Finnskogstriologien" (anmeldt i Friheten høsten 2003).

For dette arbeidet, synliggjøringen og av skogfinnefolkets historie og identitet er hun hedret med Kongens fortjenestemedalje i gull. Åsta Holth er også hedret av de finske kulturmyndighetene. Flere av bøkene er oversatt til utenlandske språk, deriblant russisk. En heder og anerkjennelse hun virkelig gledet seg over. Allikevel er det nok medlemsskapet i Norsk Bonde- og Småbrukerlag hun kanskje satte aller høyest.


Kvinnekampen

I hennes store litterære produksjon er det sjølsagt mye kvinnekamp, i alle bøkene, novellene, dikta og romanene er kvinnas stilling helt sentral. Åsta sjøl mente romanen "Gullsmeden" var den beste av de alle. Når litteratureliten i forlaget til tider var av en annen mening irriterte det henne, ikke rent lite. Hennes siste bok, "Den blå hesten" vart refusert av Gyldendal. De ville ha henne i båsen - Finnskogforfatter. Heldig vis var lokalforlaget Solørforlaget sitt ansvar bevisst og gav ut boka.

Novellesamlingen "Nådens år" kom ut "Arbeideren forlag" med mange av de beste fra den tida da hun var en av de faste i "Arbeidermagasinet", senere "Magasinet for alle". "Nådens år" er en synliggjøring av en dikter som godt behersker begge målføra. Åsta Holth debuterte som forfatter i 1944 me "Gamle bygdevegen - Finnskogfortellinger".


Glipptak

I denne biografien om hennes liv og forfatterskap bidrar nære familiemedlemmer, gode venner, forfatterkollegaer, miljøvernaktivister, partikamerater og forlagsfolk. Noen små, men direkte feil blir det jo gjerne, når borgerlig orienterte skribenter skriver om kommunister.

Et eksempel på dette er Lars Mahle i Gyldendals Norsk Forlag, som har skrevet om "Åsta Holth, forlaget og mottakinga av bøkene hennar". Her har avisa "Klassekampen" blitt til avisa for Åsta holths eget parti. Berettiget blir det da å spørre: Er dette et utslag av total politisk uvitenhet eller bevisst desinformasjon?

Også redaktøren av boka glipper når han kommer inn på NKPs organisatoriske stilling og hevder at partiveteranen Øystein Gransjøen i Åsnes er den siste av de gamle kommunistene i Solør som husker Åsta Holth som partikamerat fra møter og reiser i Øst-Europa. Aner vi et streif av ønsketenkning fra redaktørens side? På et annet sted i boka skinner det igjennom at Åsta Holth skulle hørt hjemme i et grønnere parti i stedet for å stå som rau-kommunist i NKP, med over 50 års medlemsskap.


Det arbetande folket

I artikkelen om partikjemperen Øystein Gransjøen bidrar redaktøren med (for mange) nytt og interessant materiale, presentert på ryddig vis. Alt i alt er "Åsta i våre hjerter" en dyptpløyende bok for oss alle som søker mer om vår kjære Åsta, der hun var og er.

Redaktøren for biografien er forfatter og journalist (Østlendingen) Sven R. Gjems som sjøl helt klart har vært en sterk pådriver i prosessen, og skaperen av en kulturell perle. Mange gode fotografier og illustrasjoner bidrar ytterligere til at "Åsta i våre hjerter" er Åstas minne verdig. Ei praktbok!

Åstas svenske forfatterbror, Bengt Berg i Värmland, treffer spikeren godt på hodet i sitt bidrag til boka. Med en litteraturpolitisk parallell til Moa Martinson: "Den svenska författeren som också skrev om livet bortom gods og guld, säger på en flimrande svart-vit filmresa, med den ena handen vilande mot en byra: Det enda som er värt at skriva om är det arbetande folket og kärleken. Jag innbillar mig at Moa och Åsta hade mysket gemmensamt i sin syn på så vel liv som natur"

Åsta i våre hjerter.
Finnitunet Museum/Norsk Skogfinsk Museum,
2256 Grue Finnskog
ISBN 82-91208-02-6.
275 sider, pris kr.300.
Bernt Haugen i FRIHETEN
24-12-2004.