Myten om
Aasta Holth...Så fint - foran 100 års dagen til Åsta Holth (1904-1999), - den 13. februar 2004; så mange gode erindringer som passerer revy!...

Av Martin Nag

Myte-møter med kamerat Åsta - snart i DDR på Nordahl Grieg-feiring i 1962, snart via valfart til Svulrya på Finnskogene, der dronning Åsta "regjerte"; snart via den turbulente tid i Den norske Forfatterforening i 1970-årene, da Åsta og jeg var blant dem som reddet foreningen fra ekstremister, som var på god vei til å gi DnF et banesår; noe foreningen ennå ikke er kommet helt over?

Nok om det, - Åsta Holth er et rike for seg i norsk litteratur i annen halvdel av det 20. århundre; ved siden av Cora Sandel og Torborg Nedreaas, for to kvinner; godt to i Åsta!

Ja, denne vevre sisu-kvinnen rommet Norge i en sum, - viljen til å være seg selv, rot-ekte, u-jålet, solidarisk...Vi var så forskjellige som bare mennesker og diktere kan være, men hadde felles et kommunistisk engasjement - midt i en reaksjonær tid!

Ta noen Åsta Holth-titler: "gamle bygdevegen" (noveller, 1944), "Porkkalafela" (dikt, 1946), "Korset og freden" 81955) - fulgt opp av "Steinen blømer" og "Kapellet"; en roman-trilogi om et Finnskogen-dynasti, som rommer et skjult selvportrett... I denne trilogi bygger Åsta på farsslekten, mens hun bygger på morsslekten i en roman-trilogi nr. 2: "Gullsmeden", "Presten" og "Johannes"..."Fattigmanns kokebok" (1984) er oversatt til russisk - og ble varmt mottatt i Sovjetunionen/Russland, Gorkijs rike!

Ellers henviser jeg til en empatisk artikkel om Åsta Holth i det ferske bind av "Norsk Biografisk Leksikon", skrevet av Randi Brenden... Så fint - at Åsta Holth, norsk litteraturs "Kollontaj" (billedlig talt, - er blitt så saklig behandlet her?...Og den samme Randi Brenden har nå skrevet en doktoravhandling om Åsta Holth og hennes særpregete forfatterskap;
gratulerer Randi!


Martin Nag
I Friheten 6. februar 2004.