Landarbeidernes krav
Sverre G. Ljungblad


I tusen aar vi dyrket landets jord
vi, de fattigste av landets slekter.
Vaar lønn var smuler fra de rikes bord
samt tvang og trengsler gjennem lovsvedtekter.
nu er vi lei av dette tunge strev
i bitter fattigdom til andres nytte,
nu er vaart løsen: Dyrk og lev
paa egen jord omkring din egen hytte

Vi er vaaknet alle slitets menn,
rusket op ifra vaar tunge dvale,
nu vil vi rydde oss vaar egen grenn,
bygge hus og hjem i skog og dale.
vi vil eie det vi sliter med,
landets jordvei vil vi flittig dyrke,
skape grøde ved vaar egen sved
og ved vaar egen unge, stolte styrke.

Men vi krever da at landets jord
fritt skal gis til disse sterke kropper
som dyrker jorden uten mange ord,
mens bankmenn pengene i lommen propper.
Vaar er jorden! Vi har første rett,
vi som driver den og skaper grøden.
Vi har dyrket den, og rett og slett
innrøm kravet - eller kamp til døden!

Se, vi kommer ifra mark og skog,
vi, som trellet for en sultelønning,
vi, som slet oss ut bak harv og plog,
vi kommer tungt som selve havets dønning
Vi kommer samlet og i kampglad flokk
sveiset sammen, og med tro paa seier
drar vi frem, og vi har vilje nok,
og vi skal kjempe til vi jorden eier!Landarbeidernes krav / Sverre G. Ljungblad. S. 6
I: Norges kommunistblad. (1926-06-05)

også gjengitt s. 110-111 i:
Glemte arbeiderdiktere / utvalg og introduksjon ved Martin Nag.
Oslo : Cappelen, 1975. - 127 s.
     ISBN 82-02-03324-1 Lokalisert i norske bibliotek gjennom
Samkatalogen for bøker- SAMBOK
Nasjonalbiblioteket

eller:
gjennom BIBSYS