Landarbeidernes vise

Langt opp i marka ligger ei lita stue

solbrent og graa med nevertekket tak

Vel kann som gull i glase' kvellsola lue,

men det gir lite ly for vinterstormenes brak.

 

Steinet og bratt og mager er aakerreinen

litet er der for folk og snaut for fe.

Vel kan det ange søtt av lyngen og einen,

men ikke blir det mat til mange baann av det.

 

   Derfor maa en ut og slite,

   hardt fra gry til kvell.

   Men om en er nøgd,

   forlitet blir det lell.

 

   Og for makta maa en trelle,

   ta imot hvad den byr,

   føle slavepisken smelle,

   om en knyr.

 

Men naar skal vi som bor i torvtekte stuer

manne os opp og byde skjebnen tross.

Naar skal vi være menn og se hvad vi duer

aa rydde mark og skog, men rydde den for oss.

 

Knut Olai Thornäs

   I : Norges kommunistblad. - 1926-10-16.