Død over de tyske okkupanter / NKP Midt-Norge
NKPMN HISTORIE > OKKUPASJONSTIDA > SKRIFTER


DØD OVER DE TYSKE OKKUPANTER!


Plakat tegnet av Arne Taraldsen

Død over de tyske okkupanter :
de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945
/ Birger Bakken, Reidar T.Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld.
[Moss] : Informasjonsforlaget, 1998. - 251 s. : ill.
Omslagstittel: Død over de tyske okkupanter og deres femte kolonne, quislingene!
ISBN 82-994859-0-8


INNHOLDSLISTE
(med utdrag i fulltekst)Minner fra Norges frihetskamp :
[bokomtale] / av Åge Fjeld [medforfatter]. - I: Friheten. - nr 6 (2002)

Lokalisering av boka
i norske fagbibliotek og tapping av bibliografiske data gjennom BIBSYS
i i større norske bibliotek gjennom SAMBOK/NORBOK


Les mer om de norske kommunistenes motstandskamp....

Kjøp boka "Død over de tyske okkupanter"
fra Falken Forlag: