<title>Otto Gelsted 60 år / av Ivar Digernes.


Otto Gelsted
60 år


Den danske forfatteren Otto Gelsted fyller 60 år den 4. november. I den anledning utgir forlaget Athenæum i København en antologi av hans arbeider, sammensatt av ham selv.

Otto Gelsted er født i Middelfart. Allerede som barn kastet han seg med lidenskap over studiet av litteraturen. I ung alder kom han til Tyskland og Sveits som hovmester for to sønner av en tysk familie. Han studerte psykoanalyse, og var den første som oversatte og fikk utgitt skrifter av Freud i Danmark. Etter at han var kommet tilbake til Danmark, begynte han å arbeide som journalist og kritiker, først i en provinsavis og seinere i København.
Gelsted er en av de mest allsidige forfattere og journalister vi har i Norden.Hans interesser spenner over vide felter. Fra psykologi og psykoanalyse gikk han over til å sysle med estetiske og filosofiske problemer. I sin ungdom regnet han seg som anarkist, men han har alltid hørt til de anarkister som tenderer mot proletariatet og marxismen. Slik var han også da jeg traff ham for første gang som medlem av en skandinavisk kulturdelegasjon i Sovjet-Samveldet for 20 år siden. Han satte seg det mål å skape en syntese av "Darwins biologiske og Marx´sosiologiske betraktningsmåte", et mål som viser at han ennå ikke var blitt marxist, men at han - kanskje ubevisst - strevet mot det. Han var en ypperlig oversetter og en fin lyriker. Blant hans oversettelser kan nevnes dikt av Walt Whitman, han har utgitt et utvalg av Brorsons salmer, oversettelser fra latin osv.

Det siste års begivenheter har ført Gelsted stadig nærmere det kommunistiske parti. Under krigen deltok han i motstandsbevegelsen og måtte flykte til Sverige. Etter krigen har han vært medarbeider i "Land og Folk", der han hovedsaklig skriver litteratur- og kunstkritikk. Han er en ypperlig journalist, en av dem som gjør "Land og Folk" til det overlegent fremste "kulturorgan" i Danmark.

En kunne kanskje synes at Gelsted har spredt seg over altfor mange områder, - at han manglet konsentrasjon. Men dette spredte gjenspeiler nettopp noe vesentlig hos ham: hans følsomme sinn og dype menneskelighet. Hele hans liv og verk gjenspeiler på en slående måte hvordan en tid fylt av gigantiske og tragiske konflikter gjenspeiler seg i et ekte diktersinn. I denne tiden har mange store talenter gått til grunne, slått inn på den minste motstands vei og blitt oppslukt av sumpen. Gelsted har gjennom all sin søken og vakling bevart sin opprinnelighet, han hører til dem som, for å bruke et forslitt uttrykk, holder idealets fane høyt, han hører til de rene av hjertet.

Den som har den lykke å kjenne Otto Gelsted, vil vite at han er i besittelse av en nesten intuitiv evne til å se kjernen i et menneske. Hans glede og begeistring over alt det vakre i livet og framfor alt hos andre mennesker er slik at en straks skjønner: dette er en dikter, et menneske med store syner og et stort hjerte. Gid vi hadde mange som ham.
Denne københavnske esteten og bohemen har vist seg i stand til å forstå den kjempende arbeiderklassen og stille seg på dens standpunkt. Hans produksjon de siste årene viser at denne utviklingen ikke har satt ham tilbake som kunstner, men tvert imot ført ham videre framover.

Gelsteds venner i Norge hilser ham på 60-årsdagen og ønsker ham enda mange rike år i arbeid og kamp.


Ivar Digernes
i FRIHETEN
02-11-1948.