NKPMN > LITTERATUR > IVAR DIGERNES

IVAR DIGERNES

(Ivar Arnstein Knutsson Digernes)
(psevedonym: Halvard Gråtopp)
(1904-04-29 - 1958-02-08)Biografi
[ Noen leksikalsk-biografiske opplysninger ...] / Martin Nag ; K.E.Steffens. -
I: Ivar Digernes - en kulturformidler mellom Sovjetunionen og Norge
Ivar Digernes om seg sjølv før 1927, fortald til Torolv Solheim.
Ivar Digernes : [minneord] /av Torolv Solheim. I: Fossegrimen. 1958.
Ivar Digernes in memoriam / Olav Riste. - I: Møre. 1958-02-20
Myten om Ivar Digernes / Martin Nag. - I: Friheten. 2004-03-12Med dottera Solveig Svetlana på fanget i Moskva
(takk til dotterdotter Eli for biletet)


Egne tekster
Norge og Sovjet-Unionens utenrikspolitikk
I: Norges kommunistblad. - Årg.6, nr 34,35 (1928-02-09.,10.)

Engels om Norge I: Veien frem - Årg. 1, nr 3 (april 1936).
Oversetterkommentar til Engels' brev til Paul Ernst i Berlin,
sendt fra London 5. juni 1890.

Nordahl Grieg i Moskva I: Magasinet [for alle]. - Årg. 19, nr 51/52 (1946)

Dersu Usala I: Friheten. - (1948-10-06)
Bjarne Restan 50 år I: Friheten. - (1948-10-27)
Otto Gelsted 60 år I: Friheten. - (1948-11-02)
Marcus Thranes grav I: Friheten. - (1948-11-04)
Norrøn middelalder I: Friheten. - (1948-11-10)
Ivar Aasen i heimegrenda I: Magasinet [for alle].- Årg. 22, nr 11/12 (1949-03-12)
Åndshøvdingen og fridomsmannen Arne Garborg I: Friheten. - (1951-01-25)
Den norske litteraturs storhet og forfall I: Vår vei. - Årg. 1, nr 2,3 (1952)


I Hovdebygda 1923?Om Per Sivle I: Fossegrimen. - Årg. 1, hf. 6/7 (1954)
Omkring Ibsen-jubileet I: Fossegrimen.- Årg. 3, hf. 6/8 (1956)
Han hadde noe på hjertet [Nordahl Grieg] I: Ringen. - Årg. 2, hf. 3 (1957)
Krig og fred. - I : Vår vei. Årg. 6, nr 4 (1957)
Oktoberrevolusjonen i historisk perspektiv I: Vår vei. - Årg. 6, nr 6 (1957)
Ivar Digernes om Nordahl Grieg I: Fossegrimen. - Årg. 5, nr. 1 (1958)

Rettvisande venstre guide og tolk for den nordiske studentdelegasjonen
sommaren 1928


Bibliografi
Oversettelser til norsk
Eget forfatterskap
eigne artiklar ein bibliografisk kladd der bibliografiske databasar sviktar
Biografisk (monografi)

biografisk artikkel

mellom ektefolka Samarin og Pusjkin og ukjend helsar Ivar Digernes den nordiske studentdelegasjonen
sommaren 1928 velkomen© Norges Kommunistiske Parti


Voice, målarstykke av Eli Frantzen,
Ivar Digernes si dotterdotter.Eli si heimeside: