Reiselva org.
om Hartvig SætraHartvig Sætra var biolog og lektor ved Nordreisa vidaragåande skole. Han har hatt langvarige prosjekt med kartlegging av dei økologiske tilhøva i Reisadalen, og ingen kjente Njallaavzi bedre enn han etter mange somrar i dalen. Dei kløftene eller "avvzzene" han har skreve om på reisaelva.no, ligg langt inne i Njallaavze-området i Reisa nasjonalpark.

Han har i en lang rekke år vore ein distig forkjempar for miljø- og ressursvern i Nord-Norge. Han har vore aktiv for fredssaka i landet vårt.

Der folk lir urett, der kunne vi vente eit ord frå Hartvig Sætra.

Ikke minst har han stadig tatt for seg Kampuchea og dei lidingane folk der har vore utsatt for.. I 1970-åra var han sentral i å legge det teoretiske grunnlaget for miljøkampen - m.a. i boka "Populismen i norsk sosialisme (1971)", som kom ut med ny tittel "Den økopolitiske sosialismen" i 1973.
Boka er komme i fleire opplag.

Hartvig Sætra døde våren 2004 etter et kort tids sykeleie.