Martin Nag. Myten om de 28 millioner....


Myten om de 28 millioner...


Hvor ble det av de 28 millioner kommunister i Sovjetunionen i 1989? - forsvant de, som "dugg for solen"....? Mot-revolusjonens "sol"...? den totale opuortunismens "sol"?...Spørsmålene stiller problemet om sosialismen i menneskesinnet i klart relieff: Allerede Marx og Ibsen talte om tregheten, som går i arv i slektsledd; det er ingen gitt størrelse, - dette at mennesket vil "sitt beste"...Tvert imot - hevdet Dostojevskij - vil menneskene endog "sitt verste"; er det en sosialistisk rettighet? spurte han, provokatorisk...Nå vel: men hvor ble de 28 millioner russiske kommunister av, hinsides "dugg for solen"? ....De kan komme igjen, i hvert fall mange av dem, - de rene og ranke...Og de har ættlinger og arvinger - sosialismens og kommunismens ektefødte "barn"... Nettopp ekte-fødte blir da å oppfatte bokstavelig; for alle store bevegelser vil bli invadert og forurenset av u-ekte tilhengere og lykkrjegere(kalte Ibsen det)...Nok om det, - hinsides menneskesinnet vil alltid en minoritet av trofaste og, ekte-født sosialister og kommunister holde fanen høyt, - snart i Sør-Amerika, snart i Russland, snart endog i Norge, gru ikke for det...EU vil gå i oppløsning, globaliseringen spille falitt; for historisk og objektivt sett er det kapitalismen som står for tur til å spille seg "ut av historien"...Og plutselig vil 28 millioner kapitalister (billedlig talt) forsvinne, som "dugg for solen"... Og den virkelige historie om mennesket begynne...
Søndag, 9/7-06, kl. 23.30)

Martin Nag
I Friheten
uke 32 2006 - nr. 29