Myten om Jens Bjørneboe!...

Så rart - at det går an å ufarliggjøre Jens Bjørneboe (1920-1976), den kanskje farligste dikter i Norge i det 20. århundre; en verdig arvtager til Ibsen - og Brecht! ...Ufarliggjøre? - den ene "mann" etter den andre (mann må det være?) trer frem i NRK og gjør sitt til å styre, å manipulere Bjørneboe-bildet!... Sant nok, det kan ikke være annerledes; og Bjørneboe visste det!... Det var derfor han lot seg forlegge og intervjue av disse menn, via nødvendighetens lov; han ville overleve! komme til orde! "ri på pornobølgen!" - som han sa til meg, ordrett, ikke kynisk, men - intet adjektiv kan karakterisere Jens entydig....Vel, de herrer som manipulerte Bjørneboe, ble nok egentlig selv "manipulert" (spøkefullt sagt) av ham; ennå hører jeg hans skoggerlatter, á la Pan, over noen av disse personer, som såkalt "slapp ham til orde"...Hvorfor ble ikke undertegnede intervjuet? - umulig! - ville Bjørneboe ha sagt...Men vårt vennskap - via solidaritet - i femten år (1961-1976) gir meg rett til selv å iscenesette et slikt intervju, ansikt til ansikt med historien; myte...Jens Bjørneboe var - de siste femten år av sitt liv, ved klimaks, - antroposof/eksistensialist i moralske spørsmål, marxist i økonomiske spørsmål; frihetlig sosialist, yndet han å kalle seg selv; men - sosialist!... Han angrep leninismen utifra en karikert, parodisk oppfatning av den; men bak angrepet lå en vitenskaplig begrunnet oppfatning av - og tro på - en renset sosialisme; i øst og i vest...Og i vest var Bjørneboe antikapitalist: - Hele det kapitalistiske samfunn er et pissoar! betrodde han meg, i Club 7...Ja, via menneskeåndens revoltering - en linje: Ibsen, Brecht, Bjørneboe!


Martin Nag i: "Det menneskelige ansvar!",
Kveldsbel-eika forlag, 2005.
Artikkelen har også stått i avisa "Friheten", 2004.