Johan Borgen 100 år...

Så rart - å feire 100 års dagen for en nær venn og støttespiller; den 28. april 1902 ble Johan Borgen født: I de siste femten år av hans liv opplevde vi to et fint samspill, via et gi og ta forhold, som utløste det beste i oss begge?...Jeg har foran meg fem brev fra vennen Johan Borgen (1902-1979), i årene 1968-1977; pluss en orginal Borgen-uttalelse om Dostojevskij... Så rart - hvert ord Borgen satte på papiret bærer preg av personlighet, stil, ansikt...Mangel- "vare" i dag, dette! - hvor i norsk litteratur nå finner du ord og setninger med særpreg i?... Vi har fått en identitetsløs quasi-kunst. "Stor poesi merkes rent kroppslig", skriver Borgen i et brev til meg, datert "Rød i Hvaler 22. des. 70".. I dette julebrev er hans anliggende å takke for min Majakovskij-gjendiktning: "Diktene fordyper jeg meg i og synes de korresponderer med en hel del i en selv, fenomener som aldri rakk opp mens man skrev og skrev for å innfange virkeligheten i virkeligheten"... Litt av en setning, dette! - mon ikke: Johan Borgen i en sum? ... En trosbekjennelse, via en dikterisk empati med revolusjonsdikteren Majakovskij, en poetikk! ... La oss ta et annet brev, - det siste den 75-årige Johan Borgen skrev til meg; datert "1678 Rød i Hvaler, 23. jan. - 77"; her finner vi en underfundig spissformulering om "den ytringsfriheten som vi allikevel ikke bruker helt ut"...Litt av en innsikt dette!... Jo! - Johan Borgen er en ord- og stilkunstner som det er en lise å lese; en nær venn og alliert i revoltering: Myte! ...


Martin Nag, (Tirsdag 17/4-2002, kl. 24:00; trykt i "Friheten", 26/4-2002)
Gjengitt i: "Det menneskelige ansvar!", Kveldsbel-eika forlag, 2005.1