Dialog med Aleksandra Kollontaj.


Alexandra Kollontai: "Mein leben in der diplomatie. Aufzeichungen aus den Jahren 1922 bis 1945". Dietz, Berlin 2003. 700s.


Honnør til forsker-ekteparet, Ruth og Heinz Deutschland! - her legger de fram Kollontajs erindringer i dagbokform i en gedigen kommentar-utgave; så å si skapende dialog med den fundamentale Kollontaj-tekst - via supplement og "utvidelse"!

Jeg har hatt nær-kontakt med ekteparet under skaperakten; jeg har stilt alt mitt materiale til rådighet for dem, og de har utnyttet det maksimalt: Ni av mine arbeider er kommet med i litteratur-listen, inkludert flere artikler her fra "Friheten"... Så takker de meg også behørig i forordet: "I Oslo gjelder en særdeles hjertelig takk - veteranen i Kollontaj-forskning, Martin Nag"; men takk går også til Åsmund Egge, Terje Halvorsen og Ole Martin Rønning; og blant hjelpere i Sverige blir Aleksander Kan fremhevet... La dette være eksempler på hvor seriøst vitenskaplig ekteparet Deutschland har arbeidet med denne utgaven, - alle sider ved Kollontaj blir kastet lys over; og hun tåler lyset!

En spennende lagnad, Aleksandra; en all-kvinne, - kommunist, kunstner, kvinne, menneske; en organisk personlighet og poet; lys er underveis fra henne - også i det 21. århundre: Den frigjøring hun står for, er i slekt med den ibsenske "menneskeåndens revoltering", som er eksistensiell og aldri blir u-aktuell!

Blant det nye stoffet her, er også syv brev fra kollontaj til Stalin i årene 1922-1935, - behandlet nøkternt/saklig...

Honnør til Rosa Luxemburg-stiftelsen, som har finansiert både en russisk to binds utgave (for to år siden), og nå denne tyske ett binds versjon med et vell av ny informasjon...En norsk utgave? - den kan godt bygge på den tyske, men med noen nødvendige utvidelser - om Helene Danielsen, Nordahl Grieg, Rachel og Gerda Grepp, f.eks.; forkortelser kan også komme på tale...Mon ikke en norsk versjon kan være en oppgave for Fritt Ord?

Da jeg mottok den gedigne tyske Kollontaj-bok, skrev Evelin Wittich i Rosa Luxemburg-stiftelsen bl.a. (27/10-03): "Jeg takker for den vennlige hjelp De har ytet til utgiverne og oversetterne under deres forskning, De har dermed også hjulpet Rosa Luxemburg-stiftelsen til en kvalifisert utgave av denne publikasjon. Rosa Luxemburg-stiftelsen vet å verdsette denne hjelp og det samarbeid som dermed er kommet i stand"...Martin Nag
i FRIHETEN
21-11-2003.Kollontaj.
her