Dialog med Hans Skjervheim....

Så rart - bibliograf Svein Sundbø setter meg på sporet
av en "tapt" artikkel her i "Friheten" 825/9-1964),
for 39 år siden: "Norsk filosof går nye veier"....
37 år gammel anmelder jeg et hovedverk av,
vossingen Hans Skjervheim (1996-2000),
som nå er blitt en legende og kultfigur....
Om essaysamlingen
"Vitskapen om mennesket og den filosofiske refleksjon"
- fastslår jeg:
Det betyr noe for Skjervheim Dét å tenke,
det angår alle lag i ham"...
Jeg plasserer ham som opprører
mot hva jeg kaller "vulgær-næssianismen"...
For saktens var Arne Næss etter krigen
god som "et redskap til å rydde opp,
sette på plass - men hva så?" spør jeg...
Her kommer så Skjervheim inn
i bildet som opprørsk Husserlelev,
men "i stedet for å si hva Husserl er,
vil Skjervheim vise det i praksis,
- gjennom sin måte å skrive på"...


Skjervheim kritiserer vulgær-marxismen, som vil
"suspendere all autonom moral og etikk";
men jeg svarer
- sokratisk i dialog med vennen Hans:
"Marxismen vil ikke moralens opphevelse,
men dens løsrivelse,
dens løsrivelse fra antimenneskelige bånd.
Så enkelt er det".
- "Enkelt"? - de 39 år etterpå har
(be)vist at vi må være tålmodige...
Og Skjervheim honorerer da også - i klartekst
- "ein marxisme som er open for problema"...
Og mon det ikke er nettopp denne marxisme
som tilhører det 21. århundre
- hinsides Bush, Blair, Bondevik, Putin og annen overflate?

Det slår meg at min karakteristikk
av Skjervheim anno 1964 har
"tålt tidens tann"; og min konklusjon berører vel
det i den skjervheimske arv som har beholdt sin verdi:
"En økende forståelse for de krefter bak tenkningen,
som nettopp i dag har aktualisert det evige spørsmål
Skjervheim har følt - og føler - både på sinn og kropp:
Hva er mennesket?" ...Så rart -
å fortsette en sokratisk dialog med deg Hans...


Martin Nag i FRIHETEN
19-12-2003.