Myten om Arne Ekeland.....

Så fint, - at norsk kunst har hatt - og har ! - Arne Ekeland (1908-1994), - en steil og stolt maler; åndsrevolusjonær kommunist i alle år; en konstruktivistisk realist ! vil jeg kalle ham; kanskje vår største maler etter Edvard Munch? - folkets liv eviggjort !... Hva med "Arne Ekeland og Sovjetkunsten"? - vi har en fin, sober og entusiastisk artikkel over dette sentrale tema i "Kunst og Kultur" (nr. 2/2003) av Harald Flor (60)... Ekeland besøkte Sovjetunionen i 1948 - og sto i direkte, skapende kontakt med "det beste i Sovjetkunsten", som han selv - dialektisk ! - uttrykte det... Og da tenkte han i sær på Dejneka, Pimenov og Rodtsjenko, som alle formidlet en konstruktivistisk impuls - hver på sin måte...Og Ekeland på sin ! - for det steilt selvstendige ved Ekeland hever seg stolt over Den kalde krigen, POT og alt det der... Og den sovjetiske inspirasjon nedfelte han, ikke minst, via åndsrevolusjonær visjon; en solidartiet med arbeidsfolk, som går på dybden; Norge i sum ! ....Jo, du har all ære av denne artikkel, Harald Flor, - du viser oss at Arne Ekeland er en fremtidsmaler; som - symbolsk sett - viderefører Delacroix og Munch i annen halvdel av det 20. århundre...Myte ! ... Harald Flor skriver (på et Willi Midelfart-brevkort, 10/9-04): "Her er artikkelen. Er spent på hva du synes. Planlegger en ny tur til Moskva i januar (etter julefeiringa der borte)"...Fint - Harald Flor, at du fortsetter synliggjøringen av Arne Ekeland; mon han ikke selv vil kunne virke frigjørende i en russisk kontekst nå?... PS: Harald Flor har også skrevet en entusiastisk artikkel om Majakovskij-muséet i Moskva: " Makeløst museum" ("Dagbladet", 27/6-02) - en valfart ! ...Selv valfartet jeg i juni 1965, 38 år gammel, til et annet hus, i en sidegate, der den store revolusjonsdikteren hadde bodd: "Statens Bibliotekmuseum V.V. Majakovskij", lød skiltet; jeg møtte også Majakovskijs elskede, Muse - Lilja Brik: Myte !...I 1970 kom så min Majakovskij-antologi på Gyldendal: "Av full strupe", med et fyldig forord, - en pionerbok i Skandinavia, applaudert i hvert fall av to: Olav H. Hauge, vår største lyriker, og av Johan Borgen, vår største prosaist i det provinsielle Norge.....

Martin Nag
i "Det menneskelige ansvar!", 2005.