Myten om Helge Krog...


av Martin NagBrev fra den aldrende Helge Krog (1889-1962), - en elg av et menneske; eller ei eik? - kanskje siste brev, nesten et testamente: den aldrende, 72-årige Krog risser en myterune i ord:

"Lillehammer 2.4.61, Kjære Martin Nag. Takk for "Friheten" med Deres elskværdige anmeldelse av "Krane" i Kringkastingen."

Når jeg i all denne tiden ikke har gitt lyd fra meg, skyldes det hverken uhøflighet eller manglende interesse. Saken er ganske enkelt den at jeg ligger på sykehus her - under min gamle venn H.G.Dedichens forsyn - og inntil videre har innstillet all åndelig virksomhet. Jeg gjennomgår bl.a. en røntgen-behandling. Den medfører, så lenge det står på, en lammende fysisk og mental tretthet, som utelukker all aktivitet. Men når jeg kommer meg til hektene igjen, skal jeg se om jeg ikke kan svare på noen av Derse spørsmål.

Ellers skriver jeg nødig herfra. Får en større krets høre at jeg ligger på sykehus, heter det straks at 72-åringen er døende. Jeg ber derfor om Deres diskresjon.

Vennlig hilsen - Deres Helge Krog. Lillehammer er tilstrekkelig adresse"...


Et patetisk (i god mening) brev, dette! - en aldrende norsk elg verdig..."All denne tiden"? Undertegnede (33) hadde et halvt år tidligere stilt Krog ti spørsmål; men i et nytt brev, datert 28/3-1961, reduserte jeg antall spørsmål til fire: "Jeg sendte Dem for en tid siden, etter avtale pr. telefon, noen spørsmål...For å forenkle det hele, vil jeg si at følgende fire spørsmål ville være særlig interessante å høre Deres korte kommentarer til", nemlig 1) "en dikters viktigste oppgave i dag", 2) "forholdet mellom tendens og diktning", 3) "kvinnens stilling i dag - sett ut ifra problematikken i Deres dramaer", 4) "inntrykk av Sovjet, av sovjetlitteraturen og sovjetforfatterne, da De var der under Ibsen-jubileet"...Samtidig sendte jeg en anmeldelse av Krogs dramatisering av Cora Sandels "Kranes konditori"...Og da reagerte han spontant!

Vi ser: Helge Krog var motivert til å svare, bl.a. på spørsmålet om inntrykk fra feiringen av 50 års dagen for Ibsens død i Moskva i mars 1956, da Krog representerte Norge:Myte!

For i denne vilje til liv ligger - troskap, revoltering, elg og eik!


Martin Nag i FRIHETEN
25-02-2005.