HVOR ER LENIN?

Både på jakkeslaget
og i mitt hjerte
Både på faner
og i min fullkommenhetstrang

Hvor er Lenin?
Både i mine skrik
og i min kjærlighet.

Hvor er Lenin?
Både i min handling,
i mitt håp.
og i min penn.

Hvor er Lenin?


I: "Dagboknotater", Martin Nag, 1972.