Myten om Aleksandra Kollontaj.

Myte-møte med Rita og Vladimir Kollontaj (76), Kollontajs barnebarn.....Så fint å krysse spor i Uranienborgveien 2, ansikt til ansikt med trærne i slottsparken, der revolusjonens ambassadør, Aleksandra den Store, tronte i tre år (1927-1930); fremtiden venter!

Tid: Mandag den 29. september 2003, kl. 14, i regi av organisasjonen "Fritt Ord", ledet av direktør Erik Rudeng, som nå holder til i "Revolusjonens Hus", Kollontajs ånd tilhører det kommende; enig, Rita!.....For vi diskuterte i ly og lys av min bok "Kollontaj i Norge" (1980) at Aleksandra var forut også for vår tid!....

Rita og Vladimir har med seg to bind dagbøker, nylig utgitt på russisk; en tysk utgave kommer snart, og utgiverne, ekteparet Deutschland har i nært samarbeid med meg fått oppdatert informasjoner om Kollontajs hjelpere og støttespillere i Norge, bl.a. Marie Juel Andresen/Kollontaj (1888-1984), Vladimir Kollontajs stebestemor som ble 96 år gammel; noe han ikke visste konkret....

Så rart å krysse spor....Og jeg informerer Rita og Vladimir om en dokumentarisk filmstubb fra oktober 1922, da Kollontaj ankom med båt til Kristiania: Kan Rita skaffe meg et fotoportrett av Aleksandra, 48 år gammel underveis til verdensrevolusjonen?

Så fint - ennå lys underveis fra Aleksandra den Store!
Petrograd 1918.
Aleksandra Kollontaj
og Adam E. Nissen

Martin Nag i FRIHETEN
17-10-2003.