Lenin...

p jakkeslaget
og i ditt hjerte...


Skap ei y
av sosialisme
omkring deg selv.

Begynn forandringen
av verden
med forandre deg selv.

Ha Lenin
bde p jakkeslaget
og i ditt hjerte.


I: "Dagboknotater"
Martin Nag.
26.6.1972.