Myten om Majakovskij i Norge.


Så rart - tyve år etter at revolusjonsdikteren Majakovskij døde i 1930, forsøkte jeg å introdusere ham i Norge - via "Stavanger Aftenblad": Anno 1950, 23 år gammel, hadde jeg tre år bak meg med russisk-studier; og forsøkte altså nå å introdusere Majakovskij i hjembyen Stavanger; noe jeg nok ikke skulle ha gjort...

Husk - dette var midt i Den kalde krigens (u)tid; og jeg mottok da dette avslag/knyttneveslag
- på blått papir; kald krig-klimaks:


Stavanger, den 24. febr. 1950.
Kjære Martin.
Jeg er sikker på at Sovjet-dikteren Majakovskij er en tullebukk. I hvertfall har Deres anmeldelse overbevist meg om det. Men hvis vi ikke skal risikere at leserne blir tullete så tror jeg nesten at vi må spare dem for å lese alle disse sitatene som de har tatt fra hans produksjon.
Ja, slik er iallefall min reaksjon"...


"Reaksjon"? - nåvel; jeg lot meg ikke "slå ned" av redaktør Per Thomsen... En utvidet versjon av stoffet - "Majakovskij og Lenin" - kom senere på året i tidsskriftet "Samtiden"; honnør til redaktør Jacob Worm-Müller og til redaksjonssekretær Paal Brekke!

Via fyldige "sitater" - ble Majakovskij presentert på norsk for første gang; generalprøve!... Og premieren kom tyve år senere, da Gyldendal - anno 1970 - presenterte en stor pioner-utgave: "Av full strupe"; min gjendiktning av Majakovskij i helfigur i norsk - og skandinavisk - åndsliv! en utgave som ble berømmet og beundret, både av vår største prosaforfatter, Johan Borgen, og av vår største lyriker, Olav H. Hauge...Og av mange menige nordmenn!

Myten om Majakovskij i Norge?


Martin Nag
I: Friheten. 29. november. 2002.