Myten om den store reaksjon!...

Anno 2006....Vi lever midt i Den Store Reaksjon....Overalt - små tanker, små følelser, små handlinger; nedfelt i Den store reaksjon... Etter "1989" da "smulene" fra Oktober-revolusjonens bord i 1917, var så å si "oppspist", har Den store reaksjon breiet seg, fornyet seg, befestet seg....Men etter art og vesen er Den store reaksjon ufruktbar, gold, og inneholder i seg en mot-kraft, en gro-kraft, - ny revolusjonær vekst!...Men i mellomtiden - Den Store Reaksjon; hva er dens vesen? - total, les; totalitær opportunisme er et stikkord og en nøkkel til å låse (og lese!) opp sannheten om den ...Ja, i mellomtiden kan vi spørre oss: Hva skjedde egentlig - i samfunn og menneskesinn da millioner av mennesker anno 1989, så å si "over natta", la den gamle Adam bak seg. - "kommunisten" i dem ble borte som "dogg for solen", for å si det med en klisjé.... "Sol"? - Reaksjonens og anti-kommunismens og mot-revolusjonens trojka- "sol"!... Men så labilt og mobilt og ustadig er altså menneskesinnet? ...Ja! - både Marx og Lenin - og Ibsen! var seg dette bevisst; "levninger" fra fortiden, kalte de det..."Gengangere", formulert genialt av Ibsen...Altså- anno 2006 er det "gengangere" som hersker i verden: I øst og i vest, i nord og i sør, en global "genganger" -akt og -aksjon, for å ødelegge verden, ja, legge den øde, gjøre den gold! ....Men vi er en minoritet som bærer fremtiden i kim, og forbereder en mot-kraft, som vil utfolde seg - over hodet på og under føttene til alle "gengangere" i alle land, - de totale og totalitære opportunister uten kjerne, og det nye, åndsrevolusjonære menneske vil frimodig stå frem, i land etter land, og forene seg: den store fornyelse!
Lørdag, 1/7-06 kl. 15.55

Martin Nag i
Friheten uke 32/2006
- nr.29.

Ill: Dyrenes karneval, 1896