Martin Nag. Myte-møte Per Sivle/Hans Johansen.

Myte-møte
Per Sivle / Hans JohansenI 2004 er det 100 år siden Per Sivle (1857-1904) døde, bare 47 år gammel... Per Sivle? - vossingen som ble drammenser og en nasjonal og sosial "Vækker" ved århundreskiftet...Sommeren 1904, - den 18-årige Hans Johansen (1886-1983) har et myte-møte med bysbarnet Per Sivle, som han beundrer - og tar følge med på gaten: "Per Sivle likte at jeg som ung gutt allerede hadde samfunnsinteresser og interesse for å lese", forteller den allerede aldrende arbeider-skribent, 71-årige Hans Johansen, i en fin artikkel i "Arbeiderbladet (6/4-1957) ved 100 års-minnet for Sivles fødsel: "Minner om Per Sivle"... Sivle er gravlagt på Strømsgodset kirkegård, og til høsten vil Drammen Historielag arrangere temadag til ære for ham...Det er Finn Pettersen som furnerer meg med disse data; takk, Finn!

Hvem var Per Sivle?... Gjennom sin ambivalens vis-á-vis livet:, minner han om den store russiske lyriker, Sergej Jesenin, som også begikk selvmord (i 1925)...Men som kjempende ånds-personlighet kan Sivle føre skrev Sivle - to måneder før sin død, og fem år etter Ibsens "Når vi døde vågner" - et hyllest-dikt til Tolstoj, der profetisk heter: "Naar Rusland vaagner, som nu det sover/saa var du veldigste Vækker, du"! Identifikasjon Sivle/Tolstoj!
(Se min artikkel om arbeiderdikteren Sivle, "Verden og vi", nr. 3/1988.

Martin Nag
I Friheten
25. juni 2004.


Sivlelaget
her