Hans SkjervheimApropos Hans Skjervheim....

Jan Inge Sørbø: "Hans Skjervheim - ein intellektuell biografi". Det Norske Samlaget, Oslo 2002.

Sosialfilosofen Hans Skjervheim (1926-1999) kan hverken bli tatt til inntekt for vulgær-marxistene eller vulgærmarkedistene; selv om nok begge grupper prøver på dét akkurat nå...

La da denne tese være en slags spennende konklusjon på en spennende, stoff- og idé-rik Skjervheim-bok...."Ein intellektuell biografi" er den sjanger betegnelse Jan Inge Sørbø opererer med; jeg vil heller si at Sørbø legger opp til et TV-program i bok-form, bl.a. via intervjuer med folk som tidvis sto Skjervheim nær.....Nåvel, sjangeren skjemmer ingen, - lese-verdig er boken i hvert fall... og den setter tankene - og følelsene! - i sving; fint....

For Hans Skjervheim selv var jo nettopp en utfordrer, - tenk og føl selv! ....Jeg har personlig mange og gode erindringer om dette, - vi to utfordret hverandre i femti år (fra 1946 av), via et livslangt vennskap i dialog og duell, á la Sokrates!

For å ta et eksempel på det verdifulle stoff Sørbø legger frem: den fatale professor-strid anno 1970, da Norge ikke kjente sin besøkelses-tid: Skjervheim ble vraket! - på sin måte et offer for Den kalde krigen, Jante-Norge, POT-Norge...Eller som jeg skrev i et dikt, datert, den 26. november 1970:


Apropos et professorat

Jeg sa / til Hans Skjervheim: / -
Bare la deg / manipulere med, /
Men / det kommer
til et punkt, da / de ikke lenger
vil kunne manipulere deg.

Et håndslag i solidaritet med den gode Hans!...Og jeg fikk rett: Manipuleringen holdt et år eller to; og der var mange andre i samtiden som ble "mer" manipulert med enn han, vet vi......Mens Hans Skjervheim er og blir en åndelig surdeig i norsk kultur og politikk....Så - gratuler med fin utfordring, Jan Inge!


Martin Nag
I: Friheten
25. oktober 2002.

Om refleksjon og deltakelse.
Les her

Den siste åtvaringa.
Les her

Hans Skjervheims rolle i norsk utdanningshistorie
Les her