Martin Nag:Thrane-forskrekkelse.


Myten om Thrane-forskrekkelse

Syv år og syv dager etter arrestasjonen (7/7-1851), ble Thrane sluppet løs, 15/7-1858....Eller rettere sagt: han ble ikke sluppet løs, men måtte sone en tilleggs-straff, så stor og dyp var Thrane-forskrekkelsen ennå i det offisielle Norge: Tenk, om en snev av sosialistisk tankegang fortsatt var intakt!

Saken er: Før arrestasjonen hadde Thrane en annen forseelse å sone: han var dømt til "5 dagers Fængsel paa Vand og Brød" - for en artikkel i "Arbeider-Foreningernes Blad"... Og disse fem dager måtte han sone nå, i juli 1858! - å, vanvidd..."Illustrert Nyhedsblad" skriver redaksjonelt (redaktør Botten-Hansen) - i solidaritet med Thrane: Hva Staten oppnår, er at "de Lidendes sind end mere forbitres"....Vennen Ibsen var nok enig med Botten-Hansen her!

Men selv en slik human holdning vis-á-vis Thrane var for meget for "Morgenbladet", som på generell basis hevder at Thrane var blitt "exempelløst mildt" behandlet! - så å si det norske eksempel på undertrykkelse av ethvert tilløp til sosial(istisk) tankegang....Vel; "Illustrert Nyhedsblad" protesterer lavmælt (18/7-1858) - den forsiktige redaktøren vet nok at norsk revolusjons-forskrekkelse fortsatt er intakt!


Martin Nag
i FRIHETEN
26-09-2003.Om og av Thrane!

Fra marxists.org.
Les her