I drømme

Begge bærer vi i oss
en mørk og varig avskjed.
Hvorfor gråter du? Rekk meg din
hånd.
Du må love å komme igjen i drømme.
Vi er som fjell ved fjell...
Vi skal aldri møte hverandre på denne
jord.
Men du sendte meg en hilsen ved
midnatt
gjennom stjernene.

Anna Aktmatova, 1946.
Oversatt fra russisk av Martin Nag
og gjengitt i "Friheten",
23-12-2005.

Ill: kadetter, 1908.