1. mai 1976

Rød rød dag
i ditt sinn.
Varme. Ømhet.
Sval vind.

Å oppleve ennå
en første mai...
Gled deg! Ingen
er den største mai...

Tenk deg om:
Hver og én - et særpreg,
snart kjempende, snart øm.
Alle - et nær-preg...

Å, 1. mai
i mitt sinn.
Varme. Ømhet.
Sval vind.


Martin Nag
I: Rød lørdag, 1976.


Sang: Bergen Arbeiderparti av NKP....

Fanen nederst: Trondhjems Arbeiderparti av NKP