Åpent brev til
Arnljot Eggen
om frustrasjon.


Jeg kan godt forstå,
Arnljot Eggen, din frustrasjon,
- hele det kvalmende ubehaget
i den sen-kapitalistiske kultur,
administrert
av det norske sosialdemokrati.

Men én ting
er å være frustrert,
en annen ting
- å overse
at NKP
er et norsk
kommunistisk parti.

fra frustrasjon
til provokasjon
er ikke veien lang.
Undres om det ikke
er den veien du
og dine venner går?

Fra kultur-radikalisme
til venstre-ekstremisme
- og tilbake?

Men da er jeg fristet til å si:
Av småborgerlighet
er du kommet
og til småborgerlighet
skal du bli!


Martin Nag
I: Rød lørdag, 1976.


Sang:
Bergens Arbeiderparti av NKP