Å ELDES

Å eldes
er å bli yngre,
klarere
i tanke
og følelse!

spenstigere
i sjelen
- om ikke i legemet.
Mindre fett
og åndelig daukjøtt
fra år til år...

Å dø
er livets
mening.

Martin Nag
i "Dagbok midt i livet"
Manus 1979.

Ill: Grensevakt, 1914.