Myten om Anna Akhmatova...


Se denne kvinne! - Anna Akhmatova (1889-1966), lyriker av Nobelpriskvalitet; "en russisk Dagny Juel": malt av N. Altman...En kvinne av Kollontajs ætt...

Og det Kollontoj gjorde , da hun kom til Norge/holmenkollen i oktober 1922, var å skrive en begeistret artikkel om Akhmatovas etikk; under ledemotivet "kjærlighetens hvite fugl", en bevinget eros!... Noe for en fem år gammel revolusjon å verne om! (Takk til Lilja Popova, som sendte meg Akhmatova-porterttet, 01-12-05).

Her følger tre av mine Akhmatova-gjendiktninger fra 1960-årene, - fragmenter av "Vårt håndverks hemmeligheter", trojka-vin:

A: Jeg misliker et dikt som hyller
armé,
men jeg misliker også en yndig elegi.
Jeg mener at all poesi
er og må være utilpasset.
Hvis De bare visste om alt det muss
som har gitt mine liderlige dikt
næring,
som var de gul løvetann ved veien,
nesle- eller bregne-blader...

Ut av det onde ord og lukt av ru tjære,
ut av gåtefull, gjærende mugg...
stiger et dikt frem, modig og frodig,
til glede både for dem og meg.


B: Hvordan kan man bære den tunge
byrde,
som til og med går under navn av
Muse?
Noen skriver: "Vi to danser over
marken..."
Andre skriver: "Min Muse er et sus
av guddom...
Min Muse ryster meg sterkere enn
feber.
Og etterpå kan det atter gå år uten
ord.


C. Dette vårt hellige håndverk
har tusen år gamle tradisjoner...
Det omgjør verden til lys også uten
lys.
Men ingen dikter har ennå skrevet
at modning, alderdom og død
ikke er en realitet. (1944).

Diktet "I drømme" (1946) rommer
Akhmatovas kjærlighetsfilosofi i en
sum:
Begge bærer vi i oss
en mørk og varig avskjed.
Hvorfor gråter du? Rekk meg din
hånd.
Du må love å komme igjen i drømme.
Vi er som fjell ved fjell...
Vi skal aldri møte hverandre på denne
jord.
Men du sendte meg en hilsen ved
midnatt
gjennom stjernene.
Martin Nag
I: Friheten 23. desember 2005.


Anna Akhmatova
Les her og her