TIL ANNA AKHMATOVA
(1889-1966)


- Kommer du, Anna, min elskede?
- Jeg viil komme.
Vent på meg.
- Ja, jeg skal vente, vente.

Du kom ikke,
Anna, min elskede. Men
nettopp derfor
kom du
dobbelt intenst.

I forventningen
ligger møtet.


Martin Nag
I: Uro, 1973.


Anna Akhmatova
Les her og her