Jens Bjørneboe.

Du - en elsker
av det urene,
var selv
ren av hjertet.

Du - den store synder -
så de syndefrie
stolt
i øynene.

Du - uærlig?
Nei, det finnes
kanskje
aller mest ærlighet
i den gode synd...

Martin Nag i "Glimt" 1976.