I strid for
Soria Moria slott...


Til minne om Finn Pettersen,
1921-2006, - motstandsmann
og solidarisk venn)...

Se, Finn i forreste rekke
som kommunistisk aktør...
Kunsten å revoltere, - trykke
"Friheten": Åndens "sabotør" !

Ja, Finn - en anonym kjemper,
som endog fikk takk og hon-
nør...
Fint, via solidarisk sam-
arbeid
å synliggjøre Nordahl Grieg !

Se, Finn og Martin på valen,
som Sancho Panza og Don
Quijote!

...Vi to - mon ikke malen
i strid for Soria Moria slott? !

I Friheten; uke 17, nr. 16, 2006.

Ill. Th. Kittelsen: Soria Moria slott

Heder
her