HJELP

Det er lettere
hjelpe
andre
enn seg selv.

Men kanskje dt
er den beste hjelp
ogs
for deg selv?

Martin Nag
I: "Nr livet",
manus 1976.