Kirkebok fra Strand

Kirkebok fra Strand.
Døde...
Med ett - et navn:
1857, - Thormod Larsen Naig.
47 år.
Og en lakonisk
opptegnelse
i nesten uleselig
gotisk skrift:

"Kuldsejlte paa hjemreise
fra Stavanger.
Begravet paa Hetland".

Hvem var Thormod?
Å jo, husmannen,
som plantet apalen
i Naigavika.

Som ennå står.

Martin Nag
I: "Dagbok, midt i livet",
manus, 1979.