En norsk hyre-ministers ja!

Han sa: - Det var "bare" rasister
og kommunister i Frankrike, som
stemte Nei...Selv var han en
perfekt Hyre-mann, med tanke og
munn p snei: Hans rasisme var
"comme il faut", nemlig (p godt
norsk): kommunisme-hat... Og alt
til venstre for midten - var for ham
"samme ulla" eller: noe som
"kommunisme" het... Og dette var
da hans Ja...

Martin Nag
i Friheten, 24. juni 2005