Ta på meg.

Denne uforklarlige dag
- så ufortjent.

Plutselig - uten grenser
mellom meg - og deg.

Ja, lyset er
berøring
med alle ting.

Livet selv
sier:
- Ta på meg.

Martin Nag
I: Livstegn, manus,
(dikt-utkast), 1982.