..............UNDER OPPDATERING................... NKPMN > HISTORIE > BIOGRAFIER > ODD W. JACOBSEN


ODD W. JACOBSEN
Odd Wilhelm Jacobsen
Odd Willy Jacobsen

(1914-02-25 - 2006-09-20)

 Jacobsen, Odd Wilhem
sjåfør, Trondheim, S-Trl.- f. 1914-02-27.
Arrestert 1941-10-09. Overført Vollan, ank. 1941-10-09,
overf. 1941-12-10 Vollan (fangenr 26)
overf. 1944-05-08 Grini (fangenr 10871) satt til freden.
I: Nordmenn i fangenskap.- S. 322 *1 )

Hilsen til Spania : Spania, vi hilser dig, lidelsens land : dikt. - 1937

Fredløs : For sitt land de kjempet ... : dikt. - 1939

Det dages i Nord : det er frihetens røst ... : dikt. - 1939

1. mai 1948 i Trondheim : beretning
på distriktsårsmøte i Trøndelag NKP (1949-03-22)

Den som har makt,avgjør prioriteringene : innlegg
på Norsk papirindustriarbeiderforbunds 17. kongress,
(1971-09-26 -01-10)*1)
Nordmenn i fangenskap 1940-1945 : alfabetisk register
med innledning av Kristian Ottosen ; [bilderedaktør: Arne Knudsen]. -
[Oslo] : Universitetsforl., c1995. - 692 s. : ill. ; 29 cm.
ISBN 82-00-22372-8 (ib.)
gjenfinning i: BIBSYS og SAMBOK
I to veteranintervju med Tor Inge Berger:telleverk

1