Ættens sang  

  Til dig, som mumler i ditt hvite skjegg  
       om femti år,  
  når kanskje vårens duft fra bjerk og hegg  
       imot dig slår:  
  - Nu ligger øksen innved treets legg,  
       som skrevet står.  

  Til dig, du gammeldagse, rare mann,  
       en liten sang.  
  Den steg oasegrønn av ørkensand,  
      og i den hang  
  en fugl og jublet om det kildevann  
      som av den sprang!  

  Du trette vandrer, slå dig rolig ned  
      i sangens lund.  
  Og det gjør intet om du synger med  
      i denne stund,  
  ja lesk din hals ved dette kildested:  
      din ungdoms munn.  

  Jeg hører, som bekjent, til gatens ætt,  
      og den er stor.  
  Vi finnes over alt - dog ikke spredt -  
      på denne jord,  
  nei, der vi bor er det nok altfor tett  
      vårt avkom gror.  

  Min ættegård er nummer det og det  
      i gaten her.  
  Den ligner dem som ligger ved  
      på numret nær:  
  den samme murstensgrå - i sol og sne  
      og allslags vær.  

  En ørken er det her så langt jeg ser  
      med hus ved hus,  
  en gate hvor der intet grønnes mer  
      for sten og grus.  
  Og likevel går gamlingen og ler -  
      som i en rus.  

  For der er ikke glade der de går  
      på trette ben,  
  og minnes de  en drøm om jord og vår,  
      så er det en  
  fra før ens håp blev bisatt i en gård  
      av sotet sten.  

  Men det er ikke lenge siden slik en drøm  
      om jord og hjem,  
  ja lenge siden lengslen, ung og øm,  
      har flådd en rem  
  av deres sjel, så smertens hete strøm  
       fikk svi i dem.  

  ----  

  Hvem var de, at de måtte søke ly  
       i disse strøk,  
  i denne trøstesløse, svarte by  
       av sot og røk,  
  hvor solen bare er ved tidlig gry  
       på kort besøk ?  

  Man sier det er fattigdommens ætt.  
      Så sant et ord.  
  De eier ikke engang denne plett  
       som de bebor,  
  først når de dør, så får de eierett  
       til skes fot jord.  

  Alt tok man fra dem og fordrev dem hit  
       til byens øst,  
  idet man sa at de var født til slit -  
       en mager trøst!  
  Slik preket den for sort og gul og hvit,  
      den falske røst.  

  Var ikke også de av sol og jord ?  
      Og var de født  
  til mindre lykke enn sin rike bror ?  
      Mens han har ødt  
  sin store arvepart ved velfylt bord,  
      blev de forstøtt.  

  ---  

  Men helt kan ikke drømmene dø vekk.  
       Hos unge kull  
  flyr drømmen som en fugl fra gatens sprekk  
       mot vår og muld  
  og spiler vingene i vindens trekk  
       og solens gull!  

  De unge menn og kvinner av vår ætt  
      har håp og tro!  
  De reiser kampen for sin unge rett  
       til å få gro  
  i jord og luft, som gjør en sund og mett  
       og gir en blod.  

  Den nye kamp er nettopp nu igang  
       omkring på jord!  
  Med bitter vilje, under trossig sang  
       og hatske ord,  
  har ættens unge fulgt sin oprørstrang  
       på nye spor.  

  ---  

  Og derfor er min sang en sang til dig  
      om femti år:  
  du fulgte ætten på dens nye vei  
      mot andre kår,  
  du var så lykkelig å være mig  
      i denne vår!  

  Du så min drøm få liv. Du så vår ætt  
      bli rik og sund.  
  Du fant dig ikke selv en rolig plett,  
      en alders lund,  
  før hele ætten hadde fått sin rett  
       til gård og grunn.  

  Og la så være at det kostet gru  
      og blod og sved,  
  og mangt et løfte brast og gikk itu. -  
      Men ingen fred  
  er skjønnere enn den du nyder nu  
      på dette sted!  


 Rudolf Nilsen
i: "På stengrunn"
og i "Norges Kommunistblad"
Vaar egen Rulle debuterer....
her