Flagget

Av Rudolf Nilsen

Det røde flagg i Moskva lyse by
er skjært og nesten gyldent i sin glød
som var det løftet op av gryets skjød
paa solens hænder lik en morgensky

Det gamle Russlands blodig-vilde død
da dette flagg ble født i tidens gry,
kan ingen ane i dets rene lød -
ti siden er det født hver dag paany

I fokets hjerte og i folkets blik,
i hvert et dagsverk i enhver fabrik
er flagget født paany hver dag som gik.

Det unge Russlands dyrekjøpte flagg!
Er stangen plantet i fabrikkens slagg
saa blaaner himlen om dens duk og tagg.


offenliggjort s. 248-249
I: Hundreårsutgaven :
samlede og upubliserte dikt /
Rudolf Nilsen.
Oslo : Kagge , cop. 2001 - 294 s.
Ryggtittel: Samlede dikt
ISBN 82-489-0205-6 (ib.)


Ella Hval fortalte undertegnede
at Rudolf Nilsen i flere dager
hadde slitt med første linjen
i siste strofe,
hva skulle stå mellom
Russlands og flagg.
Da var det at Ella Hval foreslo
dyrekjøpte og Rudolf Nilsen følte at ja,
nå var diktet ferdig.
Men han brukte det altså aldri.
Nils Voje Johansen

NKPs Rudolf Nilsen side!
her

Vaar egen Rulle debuterer....
her