Minnehøitideligheten for Rudolf Nilsen søndag holdes i Folkets Hus kl 11. formiddag


Som tidligere meddelt vil minnehøitideligheten over Rudolf Nilsen finne sted i Folkets hus' store sal søndag formiddag kl. 11.

Minnehøitideligheten vil åpnes med musikk av Typografenes orkester med dirigenten Max Lindemann som vil spille Edv. Griegs "Vaaren" hvorefter Arnulf Øverland vil lese et minnedikt han har skrevet. Så spiller igjen Typografenes orkester Griegs "Aases død" og Emil Stang holder minnetalen.
Efter Stangs tale synger Fagforeningenes sangforening under dirigenten Bjarne Gjerstrøm Edv. Griegs "Min deiligste tanke" og Arne Paasche Aasen leser dikter av Rudolf Nilsen. Før nedleggelsen av kranser og blomster finner sted synger forsamlingen "Internasjonalen" unisont - og efter kransepåleggelsen spiller Typografenes orkester "Den russiske sørgemarsj" hvorefter urnen bæres ut og kjøres til kapellet på Nordre Gravlund.

Man vil minne de som ønske å sende kranser og blomster om at disse bør være avlevert i Folkets hus senest kl. 10 søndag formiddag. Minnehøitideligheten begynner presis kl. 11. Henvendelser om billetter må gjøres til Henry W. Kristiansen, Norges Kommunistblad, mellem kl. 4 og 6 lørdag eftermiddag.


Minnehøitideligheten for Rudolf Nilsen søndag. - S. 1.
I: Norges Kommunistblad :
organ / for Norges kommunistiske parti. - Årg. 7,
nr 100 (fredag 3. mai 1929).