Fagerborg skole

Rudolf Nilsen 1901-1929
Rudolf William Nilsen begynte i 1. middel på Kristiania Borger- og Realskole i 1913. Dermed ble han en av de vel 600 elever som inntok den splitter nye Fagerborg skole i januar 1916. Året etter avla han middelskoleeksamen etter fullført 4. år. Han gikk deretter over i Fagerborgs aller første gymnasklasse. Det første året var det ingen linjedeling, men fra 2.klasse var dette en reallinje. Dette passet ham vel ikke. I alle fall gikk han i 1918 over til Hammersborg skole, hvor han senere tok artium.

Siden Rudolf Nilsen ikke fullførte gymnaset på Fagerborg, i motsetning til de seks andre lyrikerne, er det rimelig at han ikke har markert seg like aktivt. Ikke fikk han spanskrør, og ikke fikk han brev hjem til Lakkegata om den minste forseelse.

Den senere revolusjonære dikteren kunne utvilsomt fått en attest fra Fagerborg om at han var en snill, flink og flittig gutt med god orden.

Rudolf "Rulle" Nilsen vendte ikke tilbak til Fagerborg som oppleser. Derimot opptrådte hans enke Ella Quist Nilsen, senere Ella Hval, i FGS ved to anledninger 1933-34.