Myten om "deres arroganse"!...

(Etter et nei til støttekjøp av
"Gjenfødelse! Nye myter!")


Så fint å få Nei i neven fra Ro-
galand fylkes-ukulturstyre...Vi, som
viser vei i Rogaland, kan ikke de
klare seg foruten...
Så går det opp i kultur-balanse...
Se, en hel Gloppdalsur
Ler av deres arroganse!

(Fredag, 8/9-06, kl. 17.50)

Martin Nag i:
Friheten uke 38/2006 - nr. 35


Wikipedia Om Gloppedalsura