Frans av Assisi-ånd

(Til minne om Leif Tormod Nag,
(1934-2007), - den gode bror).


Det gode menneske
Leif Tormod...
Et gående Vennskap,
á la vemod...

En utstrakt hånd mot
univers og verden...
Frans av Assisi-ånd i
alt ved Leif Tormod:

Fugler, dyr og planter
- et vennelag, -
står ennå og venter
Kollega Leif Tormod Nag...
(Fredag 30/3-07, kl. 02.45)

Martin Nag i:
Friheten uke 16/2007 - nr. 15