Latrinen i club 7...

En arena...
Anno 1974:
Jens Bjørneboe og jeg,
side ved side
i et viktig ærend...
Vi diskuterer "Haiene", som,
naturligvis,
aldri vil vinne
Nordisk Råds
litteraturpris...
Den gode Jens sukker,
Med et usynlig
Sverd i hånden:
"Hele det kapitalistiske system
Er en latrine"...

Martin Nag,
(Lørdag, 21/2-98, kl. 15.35)

Latrinen i Club 7...
I: Ode til Brecht !
en tapt diktsamling fra 1998.
Gjengitt i:
Gjenfødelse! Nye myter, 2006