Alt om en død tid......

Å, disse gigantomanistiske
Ibsen-sprell !...
Det gale moderne menneske
- sett i et speil ?:

Nei ! i et forstørrelsesglass
- Disse vanhellige trekk:
En Ibsen-ødeleggelse,
via en internasjonal trøkk !

Ibsen begravd i sand og usunnhet,
fortolket til ingenting
En anti-sfniks og en usannhet,
som sier alt om en død tid...


(Torsdag, 2/11-06, kl. 20.20)

Martin Nag
i: Friheten uke 12/2007 - nr.11