ETTERKLANGER

Du må spørre
Hver gang:
Hvem er de,
som bedømmer deg?
Er de "kompetente",
Potente?
Målstyring?
Total effekt...
Totalitær
effektivitet...
kapitalistisk
identitet!


(Tirsdag, 24/3-98, kl. 17.05)

Martin Nag
I: Ode til Brecht !
en tapt diktsamling fra 1998.
Gjengitt i: Gjenfødelse!
Nye myter, 2006