En fane av tro og tross...


Å, hvor de skryter!
- sosialismen er lagt "død"...
Men hva er det de yter?
Ingenting! Åndenød!

De er stolte av det negative:
Reagan; Willoch; Bush...
Det største for dem i livet,
er et politisk: Æsj!

Men sosialismen lever
I "Ibsen", "Lenin", oss:
Vi, som forbereder - og hever
en fane i tro og tross!

(Lørdag, 4/10-08, kl. 13:35)

Martin Nag:
Friheten uke 42/2008 - nr. 38